Ahistamise ennetamine

Seksuaalse ja soolise ahistamise ennetamiseks võib

  • korraldada kampaaniaid
  • koostada käitumisjuhised ahistatava jaoks
  • koostada probleemide lahendamise juhiseid
  • selgelt määratleda, millised sanktsioonid järgnevad
  • arutada ja kokku leppida tegevustes, mis ennetaksid seksuaalset ahistamist.

Kooli õpetajad ja muud töötajad peaksid reageerima kõigile vägivallajuhtudele, ka seksuaalsele ja soolisele ahistamisele. Lapsed ise ei oska ja ei taha rääkida kogetud ebameeldivusest ja vastumeelsest käitumisest.

Seksuaalne ahistamine on olemuslikult erinev koolis sageli juhtuvatest erimeelsustest ja konfliktisituatsioonidest.

Iga õpetaja enda väärtushinnangud või sisemised veendumused võivad olla ametlikult kehtestatud soolise võrdõiguslikkuse põhimõtetega vastuolus.  Igaüks võib jääda truuks oma arvamustele ja veendumustele, aga nendega ei saa vabandada õigusnormidest kõrvalekaldumist ega kehtiva õiguse rikkumist.
Õpilase jaoks on aga tähtis, et õpetajad käituksid  vastavalt õpetatavatele väärtustele ja normidele.  Teistlaadseid sugudevahelisi suhteid näevad nad meedias, väljaspool kooli niikuinii.

On oluline teada, et juhul kui õpilane peab valima, milliseid väärtusi omaks võtta ja mille järgi käituda, kujuneb otsustavaks ja määravamaks see koht, kus sõnastatud väärtused ja käitumismallid omavahel paremini kokku langevad.

Ja kool peaks olema see koht.