Hindamine

Õpetajad peavad hindama õpitulemusi, olles teadlikud, et sugu ei tohi nende konkreetset hindamist mõjutada. Selleks on vaja

  • uurida põhjalikult, kas hindamine on õiglane või ebaõiglane;
  • analüüsida, kuidas poisid ja tüdrukud teevad oma valikuid ja mis neid mõjutab;
  • järele mõelda, mil määral võivad jääda tunnustamata ja kasutamata mõlema sugupoole erilised anded ja võimed;
  • mõelda, kuidas võiks luua selliseid õppimistingimusi, mis pakuvad võimalusi õpilaste endi poolt enda arengu analüüsimiseks ja eneseteostamiseks ilma piiravate soostereotüüpide ja eelarvamusteta.