Jagatud gruppide meetod

Kõik lapsed peaksid mängima kõigi mänguasjadega stereotüüpseid soopiire ületavalt. Sel eesmärgil võib soopõhiselt moodustatud lastegrupi viia teise keskkonda  ja neile ebatraditsioonilisi mänge mängima (nn ruum ruumis meetod, nt poisid mängivad kodu) ja tuua  siis harjunud keskkonda tagasi. Seejärel analüüsitakse, kas barjääride-lõhkumiseks tehtu oli edukas.

Sellist nn. Jagatud grupi meetodit kasutatakse 1-3 korda nädalas, kusjuures välditakse mängude ja tegevuste soolist sildistamist.

Tüdrukud ja poisid hakkavad omaette gruppides teistmoodi tegutsema, ületavad norme ja soole lubatu/mittelubatu piire.

Eesmärk tüdrukute puhul:

  • ergutada tüdrukuid olema tähelepanu keskpunktis
  • julgustama tüdrukuid initsiatiivi ilmutama
  • julgustada tüdrukuid ise otsuseid langetama ja tahet treenima
  • arendada tüdrukute motoorikat, lubada teha kõiki asju ja ise otsustada, kuidas; mitte tegema järele seda, mida teevad poisid

Eesmärk poiste puhul:

  • ergutada tegema koostööd ja mitte kogu aeg võistlema
  • arendada grupivaimu
  • õpetada üksteisega rohkem suhtlema
  • õpetada näitama tundeid
  • õpetada peenmotoorikat

Võtta aega tegelda iga lapsega eraldi. Eesmärgiks on arendada emotsionaalseid võimeid, sh. isikutevahelises suhtlemises, ja motoorikat.

Kompensatoorne pedagoogika taotleb, et need võimed oleksid poistel ja tüdrukutel võrdsed. Ka peaksid poisid õppima ootama.

Lasteaias peaks lastel olema lai valik igasuguseid mänguasju ja neile tuleks anda ka võimalus vabalt valida. Ei tohiks olla eraldi tüdrukute mängunurgad ja poiste mängunurgad, sest jagatud territooriumid aitavad kaasa sugude vastandamise kinnistumisele.

Ka raamatuid tuleks valida soolise võrdõiguslikkuse põhimõttel. Mitte ei loobuta seejuures raamatutest, kus poisid on peakangelased, vaid loetakse ka raamatuid, kus tüdrukud on peakangelased, leidlikud ja julged.

Mitte ei keelata tüdrukutel roosasid riideid kanda, vaid julgustatakse kandma ka igasuguseid muid värvi riideid.

Mitte et tüdrukutelt tüdrukute mänguasjad ära võetakse, vaid julgustatakse ka teistsuguste mänguasjadega mängima.