Pädevused ja õpieesmärgid

Lapsed teadvustavad, et ei ole olemas universaalselt kehtivaid naiste ja meeste „stereotüüpe“, vaid tegelikult esineb väga suur soosisene mitmekesisus – tüdrukute omavahelised ja poiste omavahelised erinevused on palju suuremad kui erinevused tüdrukute ja poiste vahel.