Pressiteated

Pressiteade 21.01.2015

Norra, Rootsi ja Soome õppejõud räägivad, kuidas tuua sooaspekt õpetajaharidusse

  1. ja 23. jaanuaril toimub Viimsis talvekool, kus Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli õppejõud ja teised huvilised tutvuvad Soome, Norra ja Rootsi ülikoolide kogemustega sooaspekti toomisel õpetajaharidusse.

Välislektoriteks on Helsingi Ülikooli professor Elina Lahelma, Ostfoldi Ülikooli emeriitprofessor Anne-Lise Arnesen ja Linköpingi Ülikooli vanemlektor Susanne Kreitz-Sandberg.

Ettekannetele järgnevad arutelud ja kokkuvõtted.

Talvekooli päevakavaga saab tutvuda siin.

Tegemist on Eesti Naisteühenduste Ümarlaua Sihtasutuse projekti “SIHT – Sooaspekti Integreerimine ÕpejajaHaridusse ja Täiendkoolitusse” olulise sündmusega.

Projekti üldeesmärgiks on soolise võrdõiguslikkuse edendamine sooaspekti õpetajaharidusse ja täiendkoolitusse integreerimise, haridustöötajate sooteadlikkuse tõstmise ning seda toetava  jätkusuutliku tugisüsteemi loomise kaudu. Projekti põhitegevused on suunatud sellele, et õpetajaharidust ja täiendkoolitust pakkuvad õppejõud oskaksid  integreerida soouurimuslikke teadmisi  oma ainekursustesse.

Norra finantsmehhanismi 2009–2014 soolise võrdõiguslikkuse ning töö-ja pereelu tasakaalu programmist rahastatud projekt kestab kaks aastat: 2014-2015.

ENÜ projektipartnerid on KUN Gender Equality Center Norrast, Eesti Lasteaednike Liit, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus, Tallinna Ülikool ja Tartu Ülikool.

 

Lähem info:

Eha Reitelmann
5265927

Ülle- Marike Papp
5242365
yllemari@gmail.com