Haridustöötajate koolitused

sotsiaalministeerium-norway-grants-logo

ENÜ Sihtasutus korraldab Norra toetusprogrammi projekti “SIHT- Sooaspekti Integreerimine ÕpejajaHaridusse ja Täiendkoolitusse” raames 10 koolitust haridustöötajatele.

2014. aasta 10. detsembril toimub koolitus Hiiu maavalitsuses (Leigeri väljak 5, Kärdla).

2015. aasta jaanuarikuus toimuvad koolitused 15. jaanuaril Lääne maavalitsuses (Lahe 8, Haapsalu), 21. jaanuaril Järvamaa Kutsehariduskeskuses (Tallinna 46, Paide), 28. jaanuaril Võru maavalitsuses (Jüri 12, Võru) ja 29. jaanuaril Põlva maavalitsuses (Kesk 20, Põlva).

Koolitajateks on Riina Kütt ja Ülle-Marike Papp.

Koolituste päevakava on järgmine:

10.00-11.00 Sissejuhatus. Ülevaade projektidest: Ärka, märka, tegutse ja SIHT – Sooaspekti Integreerimine ÕpetajaHaridusse ja Täiendkoolitusse ning Eesti õpetajate seas läbi viidud uurimusest.

Tutvumisring ja rühmatöö. 

11.00-11.15 Paus
11.15-13.00 Kool kui osa ühiskonnast, mida näeme, mis on varjatud: eelarvamused ja stereotüübid. Videoklipid koolielust õpilaste silma läbi.
   
13.00-14.00 Teiste riikide nägemusi ja probleemilahendusi tänastele koolielu probleemidele:, koolist väljalangemine, kiusamine ja vägivald koolis.
14.00-14.30 Lõuna
14.30-16.00 Kuidas mõista põhikooli ja gümnaasiumi õppekavas sõnastatud soolist võrdõiguslikkust kui väärtust ja põhimõtet.
  Turvaline ja arendav kool õpilasele ja õpetajatele – on see võimalik?
Arutame koos

Info ja registreerimine siht@enu.ee