Artiklikogumik

„Kas õpilased või poisid ja tüdrukud? Uurimus Eesti õpetajate ja haridustöötajate valmisolekust sootundlikuks õpetamiseks ja kasvatamiseks“

Projekti raames valminud artiklikogumikuga saate tutvuda siin

Soolist ebavõrdsust märgatakse, probleemiks ei peeta ja lahendusi ei teata- Eesti õpetajate hoiakud ja arvamused seoses soolise võrdõiguslikkusega. Ülle-Marike Papp