Soovitused vaatluste ja analüüside tegemiseks

  • vaatlejaid ühe tunni ajal ei tohiks olla rohkem kui kaks, et mitte häirida õpilaste tavapärast käitumist;
  • vaatlejad peaksid ennast ümber häälestama erapooletuteks uurijateks – mitte õpetaja ja tunni hindamiseks, vaid andmete kogumiseks;
  • vaatluse ajal ei tohi sekkuda tunni käiku;
  • tundi tuleb jälgida kõrvalt, teha märkmeid, lindistada, võimalusel võtta videosse (viimasel juhul vaja eelnevat kokkulepet ka õpilastega);
  • peale tundi võib intervjueerida mõnda õpilast ja õpetajat.
  • Lisaks õpetajaga vestlemisele on hea näidata oma märkmeid, arutada ja analüüsida, mida teha.