Kooli kultuur

Ametlikult määravad kooli toimimise õpetajaskond, õppimistingimused, õpetamis- ja kasvatamismeetodid, õppematerjalid, õpetuse sisu ja nendega seotud struktuurid. Igal koolil on sätestatud oma reeglid, rutiinid, võimusuhted ja hierarhia.

Mitteametlik organisatsioonikultuur haarab kõike seda, mis lisandub ametlikule.

Näiteks õpetajate ja õpilastevahelises suhtlemises tekkivad hierarhiad. Õpilased loovad oma gruppe vastasmõjudes teistega.

Erinevusi, teisest soost või teistsuguseks olemist võidakse rõhutada kiusamise ja narrimisega, solvavate nimetuste kasutamisega.

Just omavanuseliste laste ja noorte vastastikuses toimes luuakse (konstrueeritakse) soo, seksuaalsuse ja kehalisusega seotud erinevusi.

Viis, kuidas täiskasvanud lapsega räägivad, milline on nende kehakeel, millega tegelevad ja milliseid omadusi ning võimeid hindavad, suunavad tüdrukuid ja poisse eri suundades.