Vaatlused klassis

Tunni või selle  salvestuse  analüüsimiseks on vaja fikseerida need andmed ja faktid, mis võimaldavad välja selgitada õpetajate ja õpilaste vahelised kontaktid, nende iseloomu ja sageduse, õpetaja liikumise klassiruumis jms.

Tunnis juhtub nii palju, et kõike ei suudeta üheaegselt märgata. Seetõttu on kasulik välja valida esialgu ainult mõned aspektid, mille kohta andmeid fikseerida.

Väljaandes „Ärka, märka, tegutse“ on toodud näitlikke tabeleid ja küsimusi, millele võiks sugupoolte aspektist tähelepanu pöörata. Arvestada tuleb ka tunni iseloomuga, kas see on loengulaadne, praktiliste harjutuste ülekaaluga või diskussioonile üles ehitatud.

Vaatluste korraldamine klassis eeldab:

  • kokkulepet õpetajaga tunnis toimuva jälgimiseks ( loa küsimine märkuste tegemiseks, õpilastele põhjenduse leidmine jms);
  • vajalike märkmete tegemiseks tabelite, vaatlusdokumentide ettevalmistamist;
  • peale tunni vaatlust õpetajaga ja mõnede õpilastega intervjuude läbiviimiseks küsimuste formuleerimist.