Kooli ruumid ja nende kasutamine

Ruumi kasutamine on üheks võimu ja hierarhia saavutamise ja säilitamise viisiks ja võimaluseks.

Soolised erinevused ilmnevad selles, kuidas kasutatakse koolis ruume, kuidas liigutakse, mida tehakse eri ruumi osades ja kuidas õpilaste ruumiline käitumine ajas muutub.

Kuhu panevad oma asjad poisid, kuhu tüdrukud, kuidas ruumikasutust kontrollitakse  õpilaste endi poolt.

Uuringutega on selgunud näiteks,  et poiste jaoks on kooli ja klassiruumid nagu suuremad ja avaramad, kooliõu laiem, st. poisid võtavad endale rohkem ruumi. Tütarlapsed pole nii liikuvad, hoiavad rohkem eraldi, jätteski ruumiressursse rohkem poistele.  Kui ka mõni tütarlaps oma suurema liikumise ja valju rääkimismaneeri poolest välja paistab, siis sellesse suhtutakse  negatiivselt  eelkõige õpetajate poolt.  Selgunud on, et  kooli ruumideski on nn. prestiižsemad kohad, kuhu kõik õpilased „ei pääse“.

Kõigi ülalnimetatud nähtuste puhul kogutakse andmeid, mis võimaldavad võrrelda

  • poiste ja tüdrukutega, naistega ja meestega seostatavaid tegevusi,
  • sugude nähtavust ja
  • domineerimis-allumissuhteid (võimusuhteid).
  • Kooli ruumide ja klassiruumide vaatlemisel võib keskenduda näiteks andmete kogumisele selle kohta, kuidas on naisi ja mehi, poisse ja tüdrukuid kujutatud ruumide seintel olevatel plakatitel, kuulutustel, piltidel.

 

Kas pildid kooliruumide seintel näitavad võrdsel hulgal naisi ja mehi?

Pildi tüüp Naised (tütarlapsed) Mehed (poisslapsed)
Teadlased, muusikud vms.
Reklaamid, kuulutused
Maalid, plakatid vms