Bioloogiline ja sotsiaalne sugu

Õpitulemus:

Õpilased mõistavad ja oskavad näidete varal seletada  bioloogilise ja sotsiaalse soo erinevusi ning naiseks ja meheks olemise tähenduste muutumist ajalises ning kultuurilises mõõtmes .

Õpilased mõistavad, et soolise võrdõiguslikkuse saavutamine on kõikide riikide arengueesmärgiks.

Õpilased teavad, milliseid valdkondi soolise võrdõiguslikkuse teema puudutab.

Loe edasi: