Õpitulemused

 

  1. Õpilased mõistavad kahe mõistepaari võrdsus-ebavõrdsus ja erinevus-sarnasus tähenduslikku erinevust, lähtudes arusaamast, et kõik inimesed on erinevad, aga inimestena võrdselt inimesed kõigi neile kuuluvate inim- ja põhiõigustega.
  2. Õpilased mõistavad, et soolise ebavõrdsuse vähendamine ei tähenda kõigi inimeste ühesuguseks muutmist, vaid tasakaalustatuma, demokraatlikult ja efektiivsemalt toimiva jätkusuutliku ühiskonna loomist
  3. Õpilased mõistavad, et sõnadega naine-mees, naised-mehed tähistatakse nais- ja meessoost elanikke ning minnakse kaugemale naise ja mehe tavatähendusest pere- või kooselusuhetes.
  4. Teadvustatakse soolise ebavõrdsuse ilmingud rahvusvahelisel, EL ja riiklikul tasandil ja soolise võrdõiguslikkuse poliitika eesmärgid.
  5. Õpilased oskavad kaasa mõelda, analüüsida ja arutleda, mida sooline ebavõrdsus ühiskonnas kaasa toob ning milles seisneb soolise võrdõiguslikkuse üldine hüve.