Maailma Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon

Maailma Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) soovitab oma aruandes soolise võrdõiguslikkuse edendamise kohta (OECD. Report on the Gender Initiative: Gender Equality in Education, Employment and Entrepreneurship) soolise võrdsuse saavutamiseks hariduses:

A) Poliitikaid ja meetmeid, mis on suunatud sooliselt stereotüüpsete haridus- ja koolitusvalikute muutmisele:

  • julgustada vanemaid ja õpetajaid tõstma tütarlaste enesekindlust, motivatsiooni ja huvi jätkata teaduse-tehnika ja matemaatikaga seotud eriala- ja kutsevalikuid;
  • jälgida, et õppekavad, õppematerjalid ning koolitusmeetmed väldivad soolist stereotüpiseerimist ja soodustavad tütarlaste poolt teadus- ja tehnikavaldkonna  ainete ja edasiõppimisvõimaluste valimist;
  • rakendada meetmeid, mis suurendaksid soolist tasakaalu õpetajaskonnas, ja naiste rollimudeleid valdkondades, kus tüüpiliselt domineerivad mehed;
  • toetada haridusuuringuid, mis lubaksid välja selgitada, millised tegurid mõjutavad soolisi erinevusi haridusvalikutes ;

B) Tõsta hariduse kvaliteeti ja ressursside tõhusamat haldamist, et parandada tütarlaste ja poiste võrdseid haridustulemusi.