Infomaterjalid

 

Mõisted Soolise võrdõiguslikkuse mõisteraamistik
Seadus Milleks kohustab soolise võrdõiguslikkuse seadus haridusasutusi
Sooline ebavõrdsus Milles väljendub sooline ebavõrdsus hariduses
Soouuringud Kuidas on arenenud soouuringud hariduses
Sotsialiseerimine Mis on sooline sotsialiseerimine
Soostereotüübid Soostereotüübid varjavad individuaalsuse ja piiravad valikuvõimalusi 
Sooteadlik pedagoogika Mis on sooteadlik pedagoogika?
Mida teha Mida teha koolis ja lasteaias soolise ebavõrdsuse vähendamiseks
Parimaid praktikaid Parimaid praktikaid sooteadlikust kasvatusest lasteaias