Töötajate värbamine

Tööle kandideerijate soopõhine analüüs aitab läbi mõelda tööle värbamise ja töölevõtmise protseduure ja kriteeriume, et vähendada ametialast soolist jagunemist. Tööle võtmise kriteeriumiks ei tohiks kunagi olla sugu vaid eelkõige kvalifikatsioon ja pädevused. Soolised eelistused on lubatud ajutiste erimeetmena ainult juhul, kui see on fikseeritud kooli dokumentides ning ikkagi siis, kui muud valikukriteeriumid on võrdsed.