Linke ja allikaid

Kooli kui organisatsiooni analüüsimiseks naiste ja meeste võrdse kohtlemise normide aspektist saab kasutada ettevõtete juhtidele koostatud soolise võrdõiguslikkuse edendamise juhendit  ja/või asjakohast osa soolise võrdõiguslikkuse seaduse kommentaarides.

Kasu ja tasakaal: soolise võrdõiguslikkuse edendamise retseptiraamat Eesti ettevõtete juhtidele. Koost. Donlevy, Vicki ; Silvera, Rachel. Tallinn, Sotsiaalministeerium 2007. 

Albi, K., Laidvee, J., Papp, Ü.-M, Sepper, M.-L. Soolise võrdõiguslikkuse seadus. Kommenteeritud väljaanne. Juura, 2010.