Töö võrdväärsuse hindamine

Juhul, kui õpetajate tööülesanded on määratletud töölepingus ja koolijuht hakkab iga õpetajaga kokku leppima erinevaid ülesandeid ja koormusi, tuleb lisaks õpetaja kompetentsuse ja tööaja arvestamisele osata hinnata ka nende erinevate ülesannete võrdväärsust.

Tuleb leida õiglased alused, mis aitavad hinnata õppematerjalide  koostamise ja tunniandmise, praktikantide või noorte pedagoogide juhendamise, õppeasutuse arendamise, haridusuuringutes osalemise, täiendusõppe läbiviimise, õpilasürituste korraldamise, õpilaste juhendamise, õppevara koostamise, haridusüritustel esinemise jms. seotud ülesannete võrdväärsust. Loomulikult peavad ka kvaliteedi hindamise kriteeriumid olema õiglased.

Koolis töötavate pedagoogide ja muude töötajate palkade analüüs on heaks aluseks ka õiglase ja põhjendatud palgasüsteemi kujundamiseks ja haldamiseks. Kokkulepitud kriteeriumid tööde hindamiseks aitavad vältida subjektiivsust ja eelarvamusi tööülesannete väärtuse hindamisel. Kooli juhtkonnale  võimaldab tööde tasustamise analüüs tagada tööülesannete ja koormuse võrreldavuse. Põhieesmärk on kindlustada, et võrdväärset tööd teevad inimesed saavad samasugust palka.