Praxise sooteadlikkuse kursuste kokkuvõtted

Ühiskonna sooline tasakaal(utus): analüüs ja lahendusvõimalused
https://www.praxis.ee/wp-content/uploads/2015/01/%C3%9Chiskonna_sooline_tasakaalutus_kokkuv%C3%B5te.pdf

Sooteadlikkus koolis – mis ja milleks?
https://www.praxis.ee/wp-content/uploads/2015/01/%C3%B5petajate_t%C3%A4iendkoolituse_kokkuv%C3%B5te.pdf

Sugu ja haridus
https://www.praxis.ee/wp-content/uploads/2015/01/Sugu_ja_haridus_kokkuv%C3%B5te.pdf