Alushariduse õpetajate koolituskava

Vaata:  Alushariduse õpetajate täiendkoolituse kava näidis

Koolitus lasteaiaõpetajatele ……… VAATAME LASTEAEDA UUE NURGA ALT

Päevakava:  1. Variant

 9.45                     Kogunemine, tervituskohv

10.00-10.30          Avamine, tutvumisring

10.30-11.30          Sissejuhatus, rühmatöö  ja rühmatöö kokkuvõte

11.30- 12.00         Kas lapsed või poisid ja tüdrukud – kas sugu on oluline ja miks?

12.00 -13.00         Mida kujutavad endast soolised stereotüübid ja mida nendega peale hakata?

13.00  -13.30       Lõuna

13.30-14.15           Milliseid väärtusi kujundatakse ja mida tehakse laste valikuvõimaluste avardamiseks Põhjamaade lasteaedades

14.15 – 14.30       Kohvipaus

14.30 – 15.15        Kohustused, mis tulenevad Eesti seadustest ja kuidas neid täita – kuidas murda müüte, eelarvamusi ja stereotüüpe.  Koostöö peredega.

 15.15 – 16.00        Arutelu, küsimused, kokkuvõte, lõpetamine