Õpitulemused

Õpilased mõistavad , et otsustusprotsessid on demokraatlikud, kui neist saavad osa võtta grupid, keda otsused puudutavad.

Õpilased mõistavad, et naiste ja meeste võrdsem osalus tagab ka võrdsuse erinevate huvidega naiste ja erinevate huvidega meeste gruppide esindatuse vahel.

Õpilased teavad, et naiste ja meeste võrdne osalus poliitikas on üheks demokraatia mõõtmise tunnuseks.