Soolised stereotüübid tööturul

Eesmärk: arutleda sooliste stereotüüpide üle tööturu kontekstis ning ühiskonnas laiemalt ning neid vaidlustada, panna õpilasi mõtlema, millised kogemused on neil endil sooliste stereotüüpidega olnud, kas töid saab jagada naistetöödeks ja meestetöödeks.

Horisontaalne ametialane segregatsioon   tähendab, et mingit tüüpi töö- või kutsealal domineerib üks sugupool. Traditsiooniliselt domineerivad naised hooldavates ja teenindavates ametirühmades.

Vertikaalne ametialane segregatsioon tähendab (enamasti), et naistel ei ole juurdepääsu juhtivatele ja kõrgemalt tasustatud töökohtadele.

Loe edasi: