Sooline ebavõrdsus ja kihistumine

Õpitulemused:

Õpilased mõistavad, kuidas sooline tööjaotus loob ühiskonnas ebavõrdsust

Õpilased oskavad analüüsida,kuidas soogruppide range eristamine, vastandamine ja erinev väärtustamine tekitab sotsiaalset ebavõrdsust ressursside, võimu ja omandi omamises