Meesuuringud ja haridus

Connell, R.W. (1996). Teaching the Boys: New Research on Masculinity, and Gender
Strategies for Schools. Teachers College Record, 98(2): 206-235.

Connell, Robert W 2002. Gender. Cambridge: Polity Press.

Michael S. Kimmel, «Masculinity as Homophobia: Fear, Shame, and Silence in the Construction of Gender Identity», in Theorizing Masculinities, in Harry Brod and Michael Kaufman, eds.(Thousand Oaks: Sage Publication, 1994), p. 119-141.

Kimmel, M. Kas meeste maailmast on saanud naiste oma?

Kimmel, M. „Mis poistest saab?“ Mida käimasolev arutelu koolis käivate poiste kohta ütleb ja mida ei ütle.

Kimmel, M. Poisid ja kool

Seda, kuidas näiliselt sooneutraalses koolikeskkonnas eristatakse, vastandatakse ja marginaliseeritakse õpilasi nende soo alusel, on konstruktivistlikust paradigmast lähtudes analüüsinud näiteks Tuula Gordon, ,Janet Holland ja  Elina Lahelma, Õpilaste hindamise ja õpiedu käsitlemise diskursusi on analüüsinud  Becky Francis ja  Christine Skelton,  feminiinsuse ja maskuliinsuse konstrueerimist koolis Carrie Paechter.