Rahvusvahelised teadusorganisatsioonid

Valdkonna olulisemateks rahvusvahelisteks teadusorganisatsioonideks on

Soouuringute, -hariduse ja -dokumentatsiooni Euroopa Assotsiatsioon (The European Association for Gender Research, Education and Documentation – ATGENDER, asut 2009).

Soolisuse ja Hariduse Assotsiatsioon (Gender and Education Association –GEA, asut 2002). 

Valdkonna rahvusvahelistest teadusajakirjadest on olulisim GEA väljaanne Gender and Education (asut 1989).