Linke ja allikaid

Kuurme, T. Haridus, kasvatus ja sugupool. Rmt. Sissejuhatus soouuringutesse. Tartu Ülikooli kirjastus, 2011, lk. 238-273

Ots, A. Õpilaste soolised erinevused ja toimetulek koolis. Õppimine ja õpetamine esimeses ja teises kooliastmes .Kikas, E. (Toim.)

Tasa-arvo kasvatuksessa. Opiskelupaketti tasa-arvoisemman ja sukupuolitietoisemman oppimisympäristön rakentamiseen.

Teaching To Promote Gender Equality

Promoting Gender Equity. The Myra Sadker Foundation. What You can do.