Ajalugu

Sooperspektiiv ajaloo käsitlemisel  aitab õpilastel paremini aru saada, et sugu on sotsiaalselt konstrueeritud kategooria ning läbi aja muutuv: meheks ja naiseks olemine ning mehelikkus ja naiselikkus on erinevatel ajaperioodidel tähendanud erinevaid asju.

Tundides võib tuua näiteid, kuidas ja kuivõrd normeeriti eri ajalooperioodidel naiste seksuaalset käitumist ja viljakust, millised majanduslikud ja poliitilised rollid naistele kättesaadavad olid, mis tööd nad tegid, milline ligipääs neil oli varale, majanduslikule iseseisvusele ja haridusele, kuivõrd ja kuidas nad kultuuri kujundasid ja milliseid ideoloogiaid naiste kohta võis välja lugeda kunstist, kirjandusest ja kaasaegsest filosoofilisest mõtlemisest.

Teemad:

Naisõiguslus ja naisliikumine kui üks 20. sajandi ühiskondi (ja ajaloouuringuid) oluliselt mõjutanud mõttesuund ja liikumine.

Naisliikumise algus Eesti Wabariigis ja katkestamine okupatsioonivõimude poolt jms., saavutused lääneriikides, sh. akadeemilise feminismi mõju teadusele.

Kirjandust õpetajale:

Soovitused soolise tasakaalu suurendamiseks ajalooõpikutes ja -õppes

Marilyn Yalom Rindade ajalugu. Olion 2007
Autor on ühendanud  ühiskonnakriitiku läbinägelikkuse ja teadalase ranguse, seostades esteetilised küsimused poliitilistega ja näidanud, kuidas maailma ajaloos on naiste rindadele omistatud väga vastuolulisi tähendusi.