ÜRO eesmärgid

2000. aastal ÜRO liikmesriikide ja mitmete rahvusvaheliste organisatsioonide poolt kokku lepitud Aastatuhande arengueesmärkides aastaks 2015 seati sooline võrdõiguslikkus eraldi eesmärgiks: „Eesmärk 3: Edendada sugupoolte võrdõiguslikkust ja luua naistele rohkem eneseteostusvõimalusi“.
Kolmas Aastatuhande arengueesmärk: soolise võrdõiguslikkuse edendamine ja naiste eneseteostusvõimaluste suurendamine

Selle arengueesmärgi saavutamiseks seati sihtmärgiks: soolise ebavõrdsuse kaotamine kõigil hariduse tasanditel aastaks 2015.
Sihtmärgi saavutamist mõõdetakse nelja indikaatori abil:

  1. poiste ja tüdrukute suhtarv alg-, kesk-, ja kõrghariduses
  2. kirjaoskajate 15-24-aastaste naiste ja meeste suhtarv
  3. naiste osakaal palgatöös väljaspool põllumajandussektorit
  4. naiste osakaal maailma riikide parlamentides