Sooline võrdõiguslikkus on üldine hüve

Sooline võrdõiguslikkus  on

inimõiguste küsimus – inimene peaks saama vabalt arendada oma isiklikke võimeid ja teha valikuid, mida ei piira sooliselt stereotüüpsed hoiakud, traditsioonilised soorollid ja sooline diskrimineerimine;

õigluse ja demokraatia küsimus – mida rohkem osalevad nii naised kui mehed otsuste vastuvõtmisel, seda paremini on esindatud nende erinevad huvid ja kogemused, seda enam vastavad poliitilised otsused ühiskonna mõlema grupi vajadustele;

ühiskonna jätkusuutlikkuse küsimus – kõigi kodanike kompetentsi, oskuste ja talendi kasutamine ühiskonna arenguks