Kirjandus

Teoste ja tegelaskujude analüüsimisel saab analüüsida ühiskondlikku tausta, sh. soosuhete korraldatust, rolle jms aga ka Eesti naisliikumise eelkäija L.Suburgi  ja teiste autorite seisukohti naiste/meeste õiguste küsimustes jms.

Kirjandust õpetajale:

 Annuk, E. 1999. Naisest tekstini: feministliku kirjandusanalüüsi lähtekohti. – Keel ja Kirjandus, 10-11, lk 695-770.

Annuk, E. Naised ja kirjanduslugu: tuntud ja tundmatu Ilmi Kolla . Ariadne Lõng 1/2, 2003

Annuk, E. Taasavastatud Lilli Suburg Eve Annuk. Ariadne Lõng 1/2, 2003

Kivimaa, Katrin. Koidula pildis: ajaloolisest isikust rahvuslikuks sümboliks Ariadne Lõng 1/ 2, 2004

Kirss, T. Ruthi õed: sajandipöörde naiste reaalsus ja fantaasia . Ariadne Lõng 1/ 2 2004

Annuk, E. Sissevaade Lilli Suburgi ajakirjanduslikku tegevusse . Ariadne Lõng 1/ 2 2004

Tarrend, A. Eesti poisteraamatute kangelaste muutumised ajas.  Ariadne Lõng, 1/2, 2005/06

Lindsalu, E. Naisekuju modelleerimine  XX sajandi alguskümnendite  eesti kirjanduses. Analüütiline ülevaade. Doktoriväitekiri. Tallinna Ülikool, 2008. 

Tammsaare. A.-H. Naisterahva-liikumisest. 1906. Kogutud teosed 15. Köide. Publitsistika I (1902-1914) Tallinn, Eesti Raamat, 1986. Lk. 91- 118