Soolise ebavõrdsuse vähenemise mõõtmine riikide võrdluses

Rahvusvaheliselt on kaks indikaatorit pühendatud soolise ebavõrdsuse vähenemise mõõtmisele:

  • teise taseme kutsehariduse õpilased soo järgi;
  • naiste osatähtsus kolmanda taseme hariduses: loodus- ja täppisteadustes ning tehnikas, tootmises ja ehituses

Indikaator mõõdab soolist disproportsiooni, naiste õppimist traditsiooniliselt meeste õppevaldkondades, nagu loodus- ja täppisteadused ning tehnika, tootmine ja ehitus. 

Andmebaasid:

OECD Online Education Database

OECD Education Statistics (koondab UNESCO, OECD ja EUROSTAT’i haridusalast andmestikku)

EUROSTAT Education and training

UNESCO Gender and Education

She figures 2021
Gender in research and innovation: statistics and indicators

„She Figures“ on kõige laialdasem ja mitmekülgsem statistiliste andmete kogum, mis võimaldab võrrelda nais- ja meesteadlaste osakaalu ning selle muutumist, naiste esindatust erinevates teadusvaldkondades, nais- ja meesteadlaste karjääri ning nende jõudmist tipptasanditele, samuti naiste 40%-lise esindatuse saavutamist teadus- ja arendustegevuse raamprogrammide rakendamisega seotud otsustuskogudes.