Norra – lasteraamatute analüüs

Norra veebileht Põhjamaade lastekirjanduse analüüsimiseks soorollide ja -normide aspektist

Lapsed kasutavad pildiraamatuid kuvandi loomiseks iseendast ja ümbritsevast. Lapsed omandavad kiiresti ja kergesti teda ennast puudutavad arusaamad ja kuvandid, kui pildiraamatuid neid edastavad ning nad võtavad nad sisemiselt omaks. Juhend aitab analüüsida, kas pildiraamatud avardavad või kinnistavad traditsioonilisi soonorme.

Norra laste pildiraamatute analüüsijuhend.