Õpitulemused

Õpilased mõistavad , et otsustusprotsessid on demokraatlikud, kui neist saavad osa võtta grupid, keda otsused puudutavad

Õpilased mõistavad, et naiste ja meeste võrdsem osalus tagab ka võrdsuse erinevate huvidega naistegruppide ja erinevate huvidega meestegruppide esindatuse vahel

Õpilased teavad, et naiste ja meeste võrdne osalus poliitikas on üheks demokraatia mõõtmise tunnuseks