Linke ja allikaid

Katri Lamesoo, Gertrud Kasemaa: Sooaspekti integreerimisest õpetajaharidusse: mida võimaldavad õpetajahariduse õppekavad ning mida peavad oluliseks õppejõud?
Sugu ja haridus keeles ja meeles. Tallinn, 2016

Mägi, E., Biin, H., Trasberg, K., & Kruus, K. (2016). Õpetajakoolituse üliõpilaste hoiakud ja teadlikkus soolise võrdõiguslikkuse küsimuses. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education4(1), 159-194.

UNESCO. A Guide for Gender Equality in Teacher Education Policy and Practices, 2015

UNESCO.The Futures of Learning 3: What kind of pedagogies for the 21st century?

Шустова Л.П.  Подготовка педагогов к гендерному образованию и воспитанию детей.
Современные проблемы науки и образования. – 2009. – № 2. – С. 98-100;