Soouuringute mõju

Soouuringud on avaldanud mõju sotsiaalteadustele ning võimaldanud ümber mõtestada ja näha varem endastmõistetavana ja muutumatuna essentsialistlikult käsitletud sugu kui bioloogiliselt määratletud ja/või  õpitud käitumist (soorolliteooria valguses);

Soouuringud hariduses on mõjutanud hariduspoliitikat. 

Seoses egalitaarsete hariduspoliitikate rahvusvahelise tunnustamisega ja hariduseesmärkide ühtlustamisega muutus sugupoolte aspekt oluliseks hariduspoliitikas 1990.-tel  aastatel.

Erinevatele teoreetilistele lähtekohtadele ja empiirilistele andmetele toetuvad kriitilised analüüsid on välja selgitanud, kuidas soolistatud identiteedid suhestuvad haridusprotsesside ja õppijate saavutuste ning edasijõudmisega.

Soouuringud on aidanud suurendada arusaamist, lahendada praktilisi sotsiaalseid probleeme (nt poiste suletud haridusteed, ahistamine, vägivald) ja näidanud suunda sotsiaalsele arengule.

Loe edasi uurimust soostereotüüpidega võitlemisest hariduses: