Õpitulemused

Seksistlik reklaam kui soolise ebavõrdsuse ilming

  • Õpilased mõistavad, kuidas reklaamsõnumitega taasluuakse eelarvamusi selle kohta, kuidas  nad peaksid  käituma, et neid peetaks “tõelisteks” tüdrukuteks, poisteks, naisteks või meesteks
  • Õpilased oskavad analüüsida, milliseid sugudevahelisi suhteid reklaam vahendab
  • Õpilased oskavad näha, milliseid soostereotüüpe reklaamis kasutatakse
  • Õpilased oskavad kriitiliselt hinnata, kas tegemist on üht või teist sugupoolt alavääristava (seksistliku) reklaamiga