Linke ja allikaid

Soovitused soolise tasakaalu suurendamiseks ajalooõpikutes ja -õppes

Soovitused soolise tasakaalu suurendamiseks ühiskonnaõpetuse õpikutes ja õppes

Soolise võrdõiguslikkuse teemade käsitlemine põhikooli ja gümnaasiumi ühiskonnaõpetuses. Käsiraamat õpetajatele. Koost. Papp, Ü., Kütt, R. ENÜ, 2013.

Sotsiaalministeeriumi juhend „Inimkaubanduse teemal koolitamine: praktilised soovitused, näidisprogrammid, lektorid”