Variõppekava

varjatud õppekava või variõppekava sisaldab hoiakuid, väärtusi, uskumusi ja käitumist, mida lapsed mitteformaalselt õpivad lasteasutuse ja kooli kultuurist ja õhkkonnast, inimestevahelistest suhetest ja suhtumistest.