Sotsiaalne struktuur

mingile ühiskonnatüübile omane rahvastiku  jagunemine suurteks sarnaste omadustega kategooriateks teatud kindlate tunnuste (nt. sugu, rahvus, vanus, haridustase, elukoht, sissetulekud , töö- ja tegevusala  jms) alusel ja nende  gruppide erinev tunnustatuse aste  (staatuslik hierarhia e. stratifikatsioon e. kihistumine).  Näiteks soolise ebavõrdsuse puhul on tegemist struktuurse ebavõrdsusega.