Soopimedus

Soopimedusega on tegemist siis kui arvatakse, et sugu ei tähenda midagi ja  kõiki koheldakse ühtemoodi. Soopime mõtlemisviis viib soostereotüüpide tugevdamiseni ja taastoodab soolist ebavõrdsust.