Soolõime

Soolõime (e. soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise) strateegia tähendab naiste ja meeste staatuse, prioriteetide ning vajadustega arvestamise süstemaatilist integreerimist  kõigi valdkondade poliitikatesse soolise võrdõiguslikkuse edendamise eesmärgil.
Loe edasi: Soolõime strateegia