Diskursus

Diskursuse mõistega tähistatakse sotsiaal- ja humanitaarteadustes ükskõik milliseid kommunikatsiooniakte, ütlusi või ütluste kogumit, mis vahendavad arusaamu, uskumusi ja teadmisi, lähtudes mingitest ideoloogiatest, normidest ning tavadest, millest rääkija ei pruugigi teadlik olla, aga ka muid tähendusi loovaid tegevusi nagu visuaalsed kuvandid, žestid jms.