Otsene sooline diskrimineerimine

leiab aset, kui ühte inimest koheldakse samalaadses olukorras tema soo tõttu halvemini kui teist inimest.