Naiste ja meeste võrdne kohtlemine

otsese ja kaudse soolise diskrimineerimise puudumine.