Sotsiaalne sugu

Sotsiaalne sugu (ingl. k. gender) – sotsiaalselt konstrueeritud kategooria, mis eristab ühiskonnas naiselikuks ja mehelikuks peetavaid omadusi, käitumist , ühiskonnapoolseid ootusi naiseks ja meheks olemisele, soorollidele, mis määravad  kahe soogrupi võimaluste erinevuse ning nendevahelise sotsiaalse hierarhia ja kihistumise.

Sotsiaalsed erinevused on kujunenud ühiskondlike suhete ajaloos, muutuvad aja jooksul ja erinevates kultuurides ning on muudetavad.

Sotsiaalne sugu ei ole taandatav ainult indiviidi üheks tunnuseks ja/või üheks fikseeritud karakteristikuks, indiviidipõhiseks muutumatuks teguriks. On erinevaid mehelikkuse ja naiselikkuse vorme ning naiseks ja meheks olemise viise.

Sarnaselt vanuse ja rahvusega on soolisus ühiskonna põhikategooriaks, mis mõjutab kõiki sotsiaalseid protsesse ja määrab  ära, millise hariduse inimene saab, millise elukäigu valib, millise töö ja palga saab. Ei ole mingit valdkonda, kust soo kategooria puuduks või kus see, kas inimene on nais- või meessoost  ei mängiks mingit rolli.

Soo kategooria inimeste sotsiaal-demograafilise tunnusena hõlmab nii bioloogilise kui sotsiaalse soo tähendust.

Soo ja seksuaalsuse teemad on eraldiseisvad ning üksteisest sõltumatud.

Seksuaalne suundumus ehk orientatsioon on seksuaalne ja emotsionaalne külgetõmme endaga samast soost, erinevast soost või mõlemast soost isikute suhtes.

Mõistete eristamiseks on kasutusel alljärgnev ikonograaf:

genderbread
Lähemalt: http://itspronouncedmetrosexual.com/2015/03/the-genderbread-person-v3/