Sugu/soolisus

on sotsiaalkultuuriliselt konstrueeritud kategooria, mille alusel  rühmitatakse elanikkond naisteks ja meesteks, määrates ühtlasi neile omistatavad sotsiaalsed atribuudid ja võimalused ning rühmade vahelised suhted.

Mõistetega tüdrukud-poisid, naised-mehed tähistatakse nii  inimeste bioloogilis-füsioloogilisi erinevusi kui ka kultuurilisi tavasid, norme ja väärtusi, mis määravad naiseks ja meheks olemise tingimused. Eristada saab soolisuse bioloogilis-anatooomilist ja sotsiaal-kultuurilist aspekti.