Bioloogiline sugu

(ingl.k. sex) – bioloogiline kategooria, mis eristab  nais- ja meessoost isikuid  anatoomiliste, füsioloogiliste  ja geneetiliste tunnuste alusel.
Bioloogilised erinevused  on kindlad ja püsivad ning ei muutu aja jooksul ja erinevates kultuurides.