Sooline sotsialiseerimine

on protsess, mille käigus indiviididele õpetatakse sotsialiseerimisagentide – perekonna, lasteaia, kooli, kaaslaste, meedia poolt sotsiaalselt määratletud ja kultuuris kehtivat  käitumist, norme, rolle, väärtusi ja tõekspidamisi, mis määravad kuulumise naiste või meeste sotsiaalsetesse gruppidesse.  Enamik soolisi erisusi on tingitud sotsialiseerumisest,  mitte geneetilistest ja bioloogilistest teguritest.