Sooline segregatsioon

Segregatsioon tähendab lahutamist, eraldamist ja eristamist mingil alusel. Sooline segregatsioon tööelus ja hariduses tähendab tööde, tegemiste ja haridusvalikute jagunemist naiste ja meeste töödeks ning erialadeks. Horisontaalne sooline segregatsioon tähendab, et noormehed ja neiud õpivad eri erialasid, töötavad erinevates valdkondades, tegevusaladel ja tööturu sektorites. Vertikaalne segregatsioon tähendab, et tööelus liiguvad mehed hierarhias kõrgematele astmetel kui naised.