Sooline eneseväljendus

tähendab oma soo rõhutamist riietuse, käitumise,  kehakeele, žestide,  soengu, hääle, ehtimise ja enesekaunistamisega  vastavalt sellele nagu kultuuriliselt ja sotsiaalselt on naisele või mehele tüüpiliselt omaseks peetud.